Ik ben Coby Meulenbroeks

 

Opleidingen die ik heb gevolgd

 

Ik heb mijn diploma tot CAM-therapeut behaald bij het CAM-instituut te Utrecht 

Ik heb mijn diploma's M.B.K en P.S.B.K., welke voldoen aan de eindtermen Plato, behaald bij het CAM-instituut te Utrecht 

Ik heb mijn diploma tot Natuurgeneeskundig Therapeut op HBO-niveau behaald aan het Johan Borgman College te Utrecht

Ik ben BIG-geregistreerd verpleegkundige


 

Waarom kiest u mij als energetisch therapeut en/of verpleegkundige?

 

Ik heb veel ervaring en kennis opgedaan in de gezondheidszorg en ben nog steeds werkzaam als B.I.G.-geregistreerd verpleegkundige

 

Ik kan goed luisteren en kan snel een verband leggen tussen de klachten en een ziektebeeld

Hierdoor kan ik u heel gericht behandelen of doorverwijzen

 

Beroepsgeheim

 

Ik ga als energetisch therapeut professioneel en discreet met uw informatie om

 

Ik ben als verpleegkundige bekwaam/bevoegd en heb een beroepsgeheim

 

Ik ben in het bezit van een EHBO-diploma en een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.)