Ik ben Coby Meulenbroeks

 

Opleidingen die ik heb gevolgd

A-verpleegkundige/SEH/CPA-verpleegkundige

Ik ben BIG-geregistreerd verpleegkundige

 

Ik heb mijn diploma tot CAM-therapeut behaald bij het CAM-instituut te Utrecht 

Ik heb mijn diploma's M.B.K en P.S.B.K., welke voldoen aan de eindtermen Plato, behaald bij het CAM-instituut te Utrecht 

Ik heb mijn diploma tot Natuurgeneeskundig Therapeut op HBO-niveau behaald aan het Johan Borgman College te Utrecht

Waarom kiest u mij als verpleegkundige en/of energetisch therapeut?

 

Ik heb veel ervaring en kennis opgedaan in de gezondheidszorg en ben nog steeds werkzaam als BIG-geregistreerd verpleegkundige bij o.a. Sportevenementen, festivals en andere opdrachtgevers

Ik kan goed luisteren en kan snel een verband leggen tussen de klachten en een ziektebeeld

Hierdoor kan ik u heel gericht behandelen of doorverwijzen

 

Ik ben als verpleegkundige bevoegd/bekwaam,

volgens de Veldnorm evenementenzorg

Ik ben in het bezit van een EHBO-diploma  en heb een certificaat evenement-hulpverlener en alcohol / drugs 

 

Beroepsgeheim

 

Ik heb een beroepsgeheim en ben in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) 

Ik ga als energetisch therapeut professioneel en discreet met uw informatie om