Ik ben Coby Meulenbroeks

 

Opleidingen die ik heb gevolgd

A-verpleegkundige/SEH/CPA-verpleegkundige

Ik ben BIG-geregistreerd verpleegkundige

 

Ik heb mijn diploma tot CAM-therapeut behaald bij het CAM-instituut te Utrecht 

Ik heb mijn diploma's M.B.K en P.S.B.K., welke voldoen aan de eindtermen Plato, behaald bij het CAM-instituut te Utrecht 

Ik heb mijn diploma tot Natuurgeneeskundig Therapeut op HBO-niveau behaald aan het Johan Borgman College te Utrecht

Waarom kiest u mij als verpleegkundige en/of energetisch therapeut?

 

Ik heb veel ervaring en kennis opgedaan in de gezondheidszorg en ben nog steeds werkzaam als BIG-geregistreerd verpleegkundige bij o.a. Sportevenementen, GGD, defensie en andere opdrachtgevers

Ik kan goed luisteren en kan snel een verband leggen tussen de klachten en een ziektebeeld

Hierdoor kan ik u heel gericht behandelen of doorverwijzen

 

Ik ben als verpleegkundige bevoegd/bekwaam

Ik ben in het bezit van een EHBO-diploma  en een certificaat evenementen eerstehulpverlener volgens de Veldnorm evenementenzorg

 

Beroepsgeheim

 

Ik heb een beroepsgeheim en ben in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) 

Ik ga als energetisch therapeut professioneel en discreet met uw informatie om