Hoe is mijn werkwijze als energetisch therapeut?

 

Ik doorkruis de behandeling of het advies van de behandelend arts niet

De energetische therapie kan prima naast de reguliere therapieën worden toegepast, het vult elkaar goed aan

Ik vraag u voor de behandeling een badlaken en slippers mee te nemen

 

Intakegesprek 

 

Na het eerste contact vindt er een intakegesprek plaats, wat gevolgd wordt door een korte behandeling

Het intakegesprek is belangrijk om de hulpvraag duidelijk te krijgen en om de behandelovereenkomst op te stellen

De duur van het eerste consult is 1 uur 

 

Diagnose en behandeling 

 

Als energetisch therapeut werk ik holistisch, ik stel me in op de lichamelijke, emotionele en geestelijke gesteldheid van u als cliënt

Ik kan verstoringen in het energiesysteem waarnemen en duiden door mijn ervaring als verpleegkundige en therapeut

U ligt tijdens de behandeling op een behandeltafel of u zit op een kruk

U hoeft zich niet uit te kleden voor de behandeling

Ik behandel u door het opleggen van mijn handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam, hierdoor herstelt de energiebalans in uw lichaam en wordt uw zelfgenezend vermogen geactiveerd 

Ik hoef u niet altijd aan te raken

 

U kan de werking van de energie als warmte, koude, trillingen, prikkelingen, zwaarte of als andere sensaties voelen, dat is heel normaal

Het kan ook zijn dat u niets voelt, wat echter niet betekent dat er niets gebeurt

 

Na de behandeling kunt u zich moe, loom of ontspannen voelen

De klacht kan naast verminderen ook tijdelijk verergeren

Als dit gebeurt, dan is het geen reden voor ongerustheid  

Een behandeling werkt vaak nog dagenlang door, terwijl u er niets van hoeft te merken

 

Het vervolgconsult 

 

Hierin worden uw ervaringen en bevindingen geëvalueerd na de laatste behandeling, wat weer meegenomen wordt in de vervolgbehandeling

Dit consult duurt 45 minuten

 

Het aantal behandelingen en of begeleidingsconsulten

 

Dit kan verschillen per hulpvraag

Na een vijftal behandelingen of begeleidingsconsulten overleg ik met u of voortzetting van de behandeling of begeleiding zinvol en wenselijk is, of dat het beter is dat ik u doorverwijs naar een andere behandelaar of begeleider

 

Het aantal behandelingen of begeleidingsconsulten verloopt altijd in samenspraak met u

Over het algemeen zijn er meer behandelingen of begeleidingsconsulten nodig bij langdurige of chronische klachten

 

 

 

Baby met buikkrampjes

 Jongen met een gebroken bovenarm

Na behandeling in het ziekenhuis