V.V.E.T. = Verbond Van Energetisch Therapeuten


 

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie Verbond Van Energetisch Therapeuten

De leden hiervan staan borg voor professionalisering binnen de natuurgeneeskundige zorg en samenwerking met de reguliere zorg

Het Verbond stelt hoge eisen aan haar leden o.a. op het gebied van professionalisering, bijscholing, medische basiskennis en ethiek 

 

RBCZ

 

Ik ben aangesloten bij het Hbo-Register Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Het is een overkoepelende organisatie die therapeuten op Hbo-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert

Deze certificering resulteert in een geheel of gedeeltelijke vergoeding van de behandeling door de meeste zorgverzekeraars

Naast certificatie en registratie biedt het RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht
TCZ

 

Het TCZ verzorgt het tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren binnen de natuurlijke gezondheidszorg